Công việc Nghề nghiệp

Sẽ ra sao khi ra trường mà không có kỹ năng ngoại ngữ ?

Xã hội phát triển, đất nước hội nhập, ngày càng có nhiều tập đoàn, công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Trước những cơ hội đó, tiếng Anh trở thành công cụ đắc lực và chủ yếu để người lao động thể hiện khả năng của mình. Tuy nhiên sinh viên trên khắp …