HƯỚNG DẪN THIỀN VIPASSANA 1 TIẾNG (BẢN MỚI) – THIỀN SƯ S.N. GOENKA | VIPASSANA LONG INSTRUCTION

in Công việc on Tháng Mười Một 25, 2022

Để tâm được lắng xuống, quý vị hãy thực hành anapana trong vài phút, thực hành anapana trong vài phút. Hãy quan sát hơi thở đang đi vào đúng như hơi thở đang đi vào, hơi thở đi ra đúng như hơi thở đang đi ra. Luôn luôn rất tỉnh táo, rất chăm chú, rất c

Để tâm được lắng xuống, quý vị hãy thực hành anapana trong vài phút, thực hành anapana trong vài phút. Hãy quan sát hơi thở đang đi vào đúng như hơi thở đang đi vào, hơi thở đi ra đúng như hơi thở đang đi ra. Luôn luôn rất tỉnh táo, rất chăm chú, rất cảnh giác, không ngừng ý thức nhận biết hơi thở đi vào, không ngừng ý thức nhận biết hơi thở đi ra; khi nó đi vào 1 cách tự nhiên, khi nó đi ra 1 cách tự nhiên. Hãy duy trì ý thức nhận biết về toàn bộ chiều dài của hơi thở vào, toàn bộ chiều dài của hơi thở ra ..từ khi nó bắt đầu cho tới khi nó kết thúc. Hơi thở vừa bắt đầu đi vào và quý vị ý thức nhận biết được nó đã bắt đầu đi vào, đi vào, đi vào, đi vào..

Rồi nó đã ngừng đi vào.. nó bắt đầu đi ra, đi ra, đi ra.. rồi nó đã ngừng đi ra.. rồi nó lại bắt đầu đi vào Cứ như vậy ý thức nhận biết không ngừng về toàn bộ chiều dài của hơi thở đi vào toàn bộ chiều dài của hơi thở đi ra.. duy trì sự ý thức nhận biết một cách trọn vẹn.. ý thức nhận biết một cách liên tục. Luôn luôn giữ sự chú ý ở khu vực giới hạn này, khu vực cửa mũi, khu vực phía dưới mũi Là thiền sinh cũ, quý vị không nhất thiết phải cố gắng cảm nhận cái chạm của hơi thở, hay ý thức về hơi thở đi qua ống mũi bên trái hay bên phải nếu quý vị nhận biết điều này 1 cách tự nhiên thì cũng không sao..

Còn nếu không quý vị chỉ cần nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra.. quý vị chỉ cần ý thức nhận biết được hơi thở đi vào, hơi thở đi ra.. là đủ rồi. Bây giờ hãy bắt đầu thực hành Vipassana Bắt đầu từ đỉnh đầu và tiếp túc di chuyển xuống, tiếp tục di chuyển xuống, xuống đến các đầu ngón chân ..rồi sau đó di chuyển từ các đầu ngón trân lên tới đỉnh đầu.. Tiếp tục di chuyển theo cả 2 chiều như vậy ..và quý vị cần đưa sự chú ý qua từng phần và mọi phần của cơ thể cảm nhận các cảm giác khác nhau trên lộ trình và giữ tâm hoàn toàn bình thản, bình tâm , hoàn toàn buông xả với sự hiểu biết về luật vô thường, luôn luôn thay đổi, không thường hằng anicca anicca anicca..

Hãy đưa sự chú ý qua từng phần và mọi phần của cơ thể, từng phần và mọi phần của cơ thể. Quý vị cần lưu ý không bỏ qua bất cứ phần nhỏ nào trên cơ thể, trong mỗi lượt di chuyển hãy đưa sự chú ý của quý vị qua từng phần và mọi phần của cơ thể. Quan sát từng từng cảm giác và mọi cảm giác mà quý vị kinh nghiệm được trong khi di chuyển từ đầu xuống chân và từ chân lên đầu; đừng phát sinh sự ưa thích với bất kỳ loại cảm giác nào, và cũng đừng có thành kiến đối với bất kỳ loại cảm giác nào; đừng đưa ra bất kỳ sự đánh giá nào đối với các cảm giác, nếu không, có nguy là quý vị sẽ tạo ra các sankhara thèm muốn hoặc ghét bỏ.

Quý vị phải thoát ra thói quen khuôn mẫu điên rồ này! Không tạo ra thèm muốn không tạo thêm ghét bỏ cho dù cảm giác là gì đi chăng nữa hãy hiểu thấu đáo rằng mọi cảm giác cho dù là cảm giác gì đều có cùng đặc tính đặc tính sinh diệt sinh diệt anicca, anicca, anicca.. anicca, anicca, anicca.. vô thường, vô thường, vô thường Toàn bộ cơ cấu thân thể, toàn bộ cơ cấu tinh thần và tất cả các vedana được tạo ra bởi sự tương tác giữa 2 cơ cấu này các cảm giác nảy sinh là do sự tương tác giữa thân và tâm tất cả đều vô thường, vô thường, phù du, phù du sinh ra diệt đi, sinh ra diệt đi. Hãy tiếp tục hiểu thực tại này ở mức độ kinh nghiệm, Quý vị tiếp tục nỗ lực thực hành để phát triển Panna của mình, tiếp tục củng cố trí tuệ về luật vô thường củng cố tâm cần bằng, bình thản, buông xả không tạo thêm thèm muốn nữa, không tạo thêm ghét bỏ nữa..

Rất có thể đôi lúc quý vị chỉ cảm thấy những cảm giác cảm giác chắc đặt, căng thẳng, thô thiển.. khắp cơ thể những cảm giác rất khó chịu trên toàn thân, hoặc có thể 1 số phần trên cơ thể; khi gặp cảm giác khó chịu như vậy, quý vị đừng phản ứng bằng sự ghét bỏ, đừng phản ứng bằng sự không ưa thích nếu không quý vị đang đi chệch khỏi con đường Vipassana quý vị đang củng cố thói quen khuân mẫu cũ, thói quen phát sinh lòng ghét bỏ, không ưa thích. Quý vị cần phải thoát ra khỏi khuân mẫu này! hãy củng cố tâm quân bình của quý vị. Khi đối diện với mỗi cảm giác khó chịu, hãy tận dụng nó để củng cố tâm quân bình, buông xả; thấu hiểu rằng cảm giác khó chịu này không phải là vĩnh viễn nó không tồn tại mãi mãi được! Cảm giác khó chịu ấy cũng có chung đặc tính đặc tính sinh diệt, sinh diệt..

Nó sinh ra, dường như tồn tại được 1 lúc, và rồi sớm hay muộn nó sẽ phải diệt đi sẽ phải diệt đi.. Rất có thể đôi lúc, quý vị cảm thấy những rung động rất vi tế, những rung động rất dễ chịu, 1 luồng thông suốt với những rung động dễ chịu khắp toàn thân hoặc rung động vi tế ở 1 số phần của cơ thể; bất cứ khi nào quý vị trai qua kinh nghiệm này, cần lưu ý là quý vị không tạo ra sự thèm muốn hay bám víu đối với chúng, nếu không quý vị sẽ đi chệch khỏi con đường Vipassana! khi đó quý vị sẽ củng cố thêm khuôn mẫu thói quen thèm muốn, bám víu, thèm muốn, bám víu quý vị sẽ không thoát khỏi khổ đau của mình.

Vì vậy hãy duy trì tâm hoàn thoàn bình thản, hoàn toàn buông xả không thèm muốn, không ghét bỏ Hãy hiểu rằng, chúng ta đang thực hành Vipassana để thoát ra khỏi khuôn mẫu thói quen khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm thèm muốn và khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm ghét bỏ.. Mục đích của phương pháp thiền Vipassana là để thoát ra khỏi khuôn mẫu thói quen xưa cũ thoát ra khỏi khuôn mẫu thói quen tạo ra sự thèm muốn, ghét bỏ, thèm muốn, ghét bỏ.. luôn hiểu rõ vì sao chúng ta thực hành Vipassana. Đừng quên đi mục đích của việc thực hành phương pháp thiền này! Việc kinh nghiệm các cảm giác khó chịu là điều cần thiết để phá vỡ khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm ghét bỏ.

Chỉ khi nào quý vị kinh nghiệm được các cảm giác khó chịu quý vị mới có 1 cơ hội tuyệt vời để phá vỡ khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm ghét bỏ. Khi quý vị còn vô minh với cảm giác khó chịu, quý vị vẫn cũng cố khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm ghét bỏ của mình quý vị vẫn tiếp tục gia tăng sự ràng buộc cho mình, gia tăng thêm khổ đau cho mình.. Hãy luôn sống trong trí tuệ! Luôn sống trong trí tuệ! Tận dụng cảm giác khó chịu này làm công cụ để giải thoát mình giải thoát mình khỏi những ràng buộc của tâm không ưa thích, ghét bỏ, không ưa thích, ghét bỏ . Mọi cảm giác khó chịu đều luôn được chào đón. Chỉ khi nào quý vị kinh nghiệm được cảm giác khó chịu thì quý vị mới tìm được cách để thoát khỏi những ràng buộc của sự ghét bỏ.

Thật tốt khi giờ đây quý vị đang kinh nghiệm được cảm giác khó chịu hãy sử dụng cảm giác khó chịu này như 1 công cụ, 1 công cụ để hóa bỏ khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm không ưa thích, tâm ghét bỏ của mình. Nếu quý vị không kinh nghiệm 1 cảm giác khó chịu, thì làm sao quý vị có thể chiếu đấu được với khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm ghét bỏ của mình?! Hãy chào đón, chào đón nó! Mọi cảm giác khó chịu đều được chào đón, được chào đón! Nếu quý vị bắt đầu chán ghét những cảm giác khó chịu, và bắt đầu thèm muốn những cảm giác dễ chịu, quý vị đang xa rời, rất xa rời sự giải thoát của mình. Đây là thói quen khuôn mẫu cũ, luôn ghét bỏ cảm giác khó chịu , luôn thèm muốn và bám víu cảm giác dễ chịu .

Khuôn mẫu thói quen này chính là điều quý vị cần phá bỏ.. Do vậy mỗi khi quý vị kinh nhgiệm được cảm giác khó chịu,. hãy tận dụng nó để phá vỡ thói quen tạo ra tâm ghét bỏ, sân hận của mình… Mỗi khi quý vị kinh nhgiệm được cảm giác dễ chịu,. hãy tận dụng nó để phá vỡ thói quen tạo ra tâm thèm muốn, dính mắc, ham muốn, bám víu.. của mình.. Luôn hiểu vì sao chúng ta đang thực hành Vipassana!. Hãy luôn hiểu rõ chúng ta cần thực hành Vipassana như thế nào!. Và tiếp tục thực hành Vipassana 1 cách đúng đắn!. Hiểu đúng phương pháp này và thực hành nó 1 cách đúng đắn, thực hành một cách phù hợp.. và quý vị chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi những ràng buộc. quý vị chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi những ràng buộc của mình!. Hãy tiếp tục luyện tập. 1 cách thông minh. khiên nhẫn. bền bỉ. nhiệt thành, một cách nhiệt thành!.

Bhavatu sabbamaṅgalaṃ! Nguyện chúc quý vị được hạnh phúc!. Bhavatu sabbamaṅgalaṃ! Nguyện chúc quý vị được hạnh phúc!. Bhavatu sabbamaṅgalaṃ! Nguyện chúc quý vị được hạnh phúc!. Sadhu! Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! Lành thay!. Sukhi ho! Sukhi ho! Sukhi ho! Hãy hạnh phúc! Hãy hạnh phúc! Hãy hạnh phúc!. Hãy thư giãn để thực hành thiền rải tâm từ Metta trong vài phút,. thực hành thiền rải tâm từ Metta trong vài phút. thực hành thiền chia sẻ lòng từ Metta trong vài phút.. Nguyện cho tất cả các chúng sinh san sẻ công đức của tôi. san sẻ sự an vui của tôi. sự hòa hợp của tôi. san sẻ Dhamma của tôi!. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. được an vui. được giải thoát, được giải thoát, được giải thoát!. Bhavatu sabbamaṅgalaṃ! Nguyện chúc quý vị được hạnh phúc!. Sadhu! Sadhu! Sadhu!. Sukhi ho! Sukhi ho! Sukhi ho! Hãy hạnh phúc! Hãy hạnh phúc! Hãy hạnh phúc!.

https://www.youtube.com/watch?v=axZiGXvx_NM

https://youtu.be/axZiGXvx_NMĐể tâm được lắng xuống, quý vị hãy thực hành anapana trong vài phút, thực hành anapana trong vài phút. Hãy quan sát hơi thở đang đi vào đúng như hơi thở đang đi vào, hơi thở đi ra đúng như hơi thở đang đi ra. Luôn luôn rất tỉnh táo, rất chăm chú, rất c

Categories: Công việc