Cách Ngủ Ít Mà Không Mệt

Chào các bạn, có bao giờ các bạn. Rơi vào cái trạng thái như thế này chưa?. Bạn ngủ. Và sáng dậy bạn cảm thấy rất mệt. Dù cho tối ngày hôm ấy dù cho bạn ngủ ít. Hay là…