Kinh nghiệm

1 người Việt làm bằng 3 người Nhật nhưng 3 người Việt mới bằng 1 người Nhật

Tôi được nghe & đọc rất nhiều câu “MỘT NGƯỜI VIỆT LÀM VIỆC BẰNG 3 NGƯỜI NHẬT NHƯNG 3 NGƯỜI VIỆT MỚI BẰNG 1 NGƯỜI NHẬT” và nguyên nhân là người Việt làm việc nhóm kém. Nguyên nhân thực sự có phải như vậy? Tôi đã làm việc & quan sát khá nhiều nhóm người …