3 LỢI ÍCH LỚN NHẤT KHI BẠN TUYỂN DỤNG ĐÚNG NGƯỜI

1️⃣ – Nâng cao tinh thần và hiệu quả làm việc của cả team
Ai cũng muốn có đồng nghiệp vừa giỏi giang, vừa có văn hoá tích cực. Nhân sự mới phù hợp sẽ giúp cả team đi lên cùng nhau. Họ cảm thấy vui hơn, an toàn hơn, tự tin hơn, được truyền cảm hứng hơn khi làm việc. Từ đó hiệu quả công việc của tất cả mọi người đều tăng lên.
2️⃣ – Giảm thiểu rủi ro:
Mọi hoạt động kinh doanh đều đi kèm với nhiều rủi ro. Tuyển dụng là chiến lược quan trọng để giảm thiểu chúng. Khi bạn tuyển đúng người, các rủi ro thực thi trong lĩnh vực chuyên môn đó cũng dược giảm đi một phần. Ví dụ, một kỹ sư giỏi sẽ giảm các khoản “nợ kỹ thuật”. Còn nếu bạn tuyển vị trí lãnh đạo tốt thì họ giảm những rủi ro mang tính hệ thống và chiến lược: một CFO giỏi sẽ giảm rủi ro về tài chính của doanh nghiệp. Một VP of Product giỏi sẽ giảm thiểu rủi ro thị trường và rủi ro cạnh tranh của sản phẩm đó.
Ở những mảng mà tổ chức của bạn độ rủi ro cao, tuyển dụng đúng người có thể quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.
3️⃣ – Giảm thiểu chi phí:
Tuyển đúng người có thể tốn nhiều thời gian hơn ban đầu, mà thời gian cũng là một dạng chi phí. Tuy nhiên, khoản phí trả trước này hoàn toàn xứng đáng, bởi nó sẽ giúp bạn giảm thiểu hàng loạt chi phí khác về sau:
• Thời gian onboarding: nhân sự phù hợp sẽ “vào guồng” nhanh hơn và làm việc hiệu quả hơn.
• Chi phí “mất nhân tài”: nhân sự phù hợp sẽ ở lại với công ty lâu hơn, giúp giảm đáng kể chi phí “mất nhân tài”. Đối với công việc đòi hỏi kỹ năng rất cao, chi phí này có thể lên tới 150% mức lương hàng năm của người đó khi họ rời vị trí.
• Chi phí cơ hội đi kèm với rủi ro: Rủi ro nào cũng có chi phí đi kèm, tuyển đúng người sẽ giảm rủi ro như đã đề cập ở trên.
• Chi phí cơ hội liên quan đến hiệu suất thấp hoặc, tác động tiêu cực đến văn hóa của công ty.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top