Định hướng học Java và Cách Học nhanh hiệu quả – JMaster.io

Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về định hướng học Java, Cách học hiệu quả. Thì để tiện xưng hô trong  quá trình học tập chúng ta Xưng hô là thầy và  trò. Để không phân biệt lứa tuổi cũng như là  sự tôn trọng lẫn nhau tron

Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về định hướng học Java, Cách học hiệu quả. Thì để tiện xưng hô trong  quá trình học tập chúng ta Xưng hô là thầy và  trò. Để không phân biệt lứa tuổi cũng như là  sự tôn trọng lẫn nhau trong quá trình học. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về các đề mục trong la video này. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về hướng học Java, con đường đi, ngành nghề. Thứ hai là cách học hiệu quả. Học như thế nào để chúng ta có thể vừa học vừa hành.. Thứ ba là học với sự hỗ trợ thông qua giảng viên hỗ trợ. và thứ tư là kênh học JMaster.io. Đầu tiên JMaster.io làm kênh đào tạo  của Trung tâm Java hướng về đào tạo Computer  Science. Ứng dụng khoa học công nghệ cũng  như là kỹ thuật lập trình, Toán Học. lập trình các ứng dụng website, phần mềm trong đời sống xã hội. Các video tài liệu kinh nghiệm công việc lập trình.

Hi vọng mọi người ủng hộ kênh để có thể ra được nhiều video miễn phí cho cộng đồng.. thứ nhất là định hướng học Java. Bắt đầu học Java thì chúng ta phải bắt đầu học Java Core. Các câu lệnh cũng như là các kiến thức về OOP hướng đối tượng. Ở đây chúng ta học cơ bản và nâng cao. Tiếp sau đó thì chúng ta sẽ học ngôn ngữ SQL. Tất cả hệ thống đều và cơ sở dữ liệu và SQL là ngôn ngữ dùng để truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng nhiều. Chúng ta học kết hợp 2 ngôn ngữ này với nhau để chúng ta làm việc.. Sau khóa đầu tiên thì có thể đi theo  hướng thứ nhất là Java làm web application và web service.

Chúng ta học Servlet,  HTML CSS hiểu được cấu trúc hoạt động  website. Sau khi chúng học về web về cơ bản  Chúng ta đã học nâng cao lên về BE Framework. Các thư viện Spring, JPA hay là Security và  rất nhiều thứ bệnh khác vừa học vừa làm. Thêm vào đó, chúng ta cũng sẽ học các thông tin về SEO cho trang thương mại điện tử ở đây.

Và sau đó chúng ta sẽ học thêm về FE Framework và thư viện Học Javascript, JQuery, React, Angular  . hỗ trợ chúng ta làm FE hiệu quả để chúng ta kết hợp , tổng hợp lại với nhau. hướng web này là hướng phổ thông, hướng được sử dụng  nhiều nhất trong lập trình Java và nhiều công việc. Hình dung là học web thì thông thường sẽ yêu cầu em học  cả BE, FE và các công nghệ mới thì đây là  . Hướng web mất nhiều thời gian cần ra phải chăm chỉ học hành . Hướng Android sau khi học Java Core xong thì Android SDK và API. Để làm dụng Android cần phải có web  để chúng ta tương tác được với các dụng khác  . Thứ ba có thể sử dụng java để cho lại  đi theo hướng làm Desktop App  . Ứng dụng trên nền tảng Windows hay Mac OS hay là Linux. Ở đây công nghệ sử dụng Swing, JavaFX hoặc Game 2D  . Hướng đi này ít công việc hơn trong đời sống.

Hướng theo Big Data, AI, đây là cái thư viện rất mạnh trong Java. Python sử dụng nhiều hơn nhưng mà trong Java cũng có thể sử dụng Big Data, AI trí tuệ nhân tạo, Search, Deep Learn. Cuối cùng chúng ta phải sử dụng java để lập trình  IoT. Sử dụng Java Embedded để code cho các thiết bị vì mạch phần cứng. Thông thường chúng này sử dụng C/C++ nhưng Java có thể sử dụng để code. Thực tế thì cò khi tất cả những cái nền tảng này với nhau  . và chúng ta phải học ra ta để chúng ta áp dụng tất  cả cho dỗ kèm làm web chúng ta có thể làm thêm ứng  . dụng di động để trồng lại dùng cái dùng hơn làm  desktop để cài đặt trên máy tính được thuận tiện  . hơn 2 lịch sử dụng là big data đến ta đưa ra phân  tích dữ liệu để làm một cái quả nhanh hơn và chúng  . ta kết nối thiết bị ngoại vi trong iot internet để  chúng ta kết nối để thu thập số liệu từ các thiết.

Bị khác nhau thì đấy là cái hướng đi trong lập  trình Java thì không thể chọn web thì phổ thông   hơn a big data thì cả các em hãy học toán cực kì  là tốt cho Android thì nó hơi dòng buộc một chút   đây là nó chỉ là trình ứng dụng thôi nó không có  sức là mở rộng được ra bên ngoài thông qua web e   tiếp theo cách học hiệu quả. thì cách hiệu quả thì có bốn đề mục như sau. Thứ nhất là tập code khi chúng ta xem video và tài liệu  sau khi code xong chúng ta xem đi xem lại để hiểu dõ hơn từng đoạn code , từng dòng code thứ ba là chúng ta làm bài tập, tư duy các bài tập tương tự liên kết với nhau để hiểu rõ vấn đề thứ tư quan trọng nhất đây là chúng ta keynote lại cái ý chính của video tài liệu đấy.

Để chúng ta lưu lại dễ nhớ hơn có sự liên kết cho các bài học. thứ ba chúng ta học mất phí với sự hỗ trợ của  giảng viên thì đây là những khóa học mất phí dành cho  những học viên . thì đây những học viên cần đặt mục tiêu nhanh hơn và học tốt hơn thì thứ nhất là tài liệu và nội dung miễn phí  . và nâng cao thứ hai có thể hỗ trợ giảng viên Thì  gọi điện video proiect hay teamview trong khi gặp  vấn đề. cũng như có sự tương tác trao đổi qua lại giữa giảng viên và học viên thì tăng cái sự ở động lực học. và thứ tư đấy là thực hành bài tập  qua mỗi video hay là các proiect mẫu bài tập có những buổi học. và cuối cùng là chúng ta có thể xây dựng các proiect kết thúc khóa học để chúng ta Thành lập. tất cả những kiến thức cũng như là cách cách tư  duy để phân tích bài toán có sự hỗ trợ của thầy. và cuối cùng là cảm ơn tất cả các em đã ủng hộ  và chia sẻ kênh học trong suốt thời gian qua có.

https://youtu.be/bKNxtgFy-KcXin chào mọi người, trong video ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về định hướng học Java, Cách học hiệu quả. Thì để tiện xưng hô trong  quá trình học tập chúng ta Xưng hô là thầy và  trò. Để không phân biệt lứa tuổi cũng như là  sự tôn trọng lẫn nhau tron

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top